لینک تولید کننده کد QR

کدهای QR لینک آسان و قابل تنظیم در چند دقیقه ایجاد کنید.

ایجاد
فعال کردن این یک کد QR ایجاد می کند که به یک پیوند کوتاه داخلی اشاره می کند که به صورت پویا به هر پیوند مشخص شده هدایت می شود.
.jpg, .jpeg, .png, .gif مجاز است. 0.5 مگابایت حداکثر.
px
برای ذخیره آن ثبت نام کنید
قبل از استفاده از کد QR پیکربندی شده خود در تولید, حتماً آن را آزمایش کنید.