کارت ویزیت تولید کننده کد QR

کدهای QR کارت ویزیت آسان و قابل تنظیم در چند دقیقه ایجاد کنید.

.jpg, .jpeg, .png, .gif مجاز است. 0.5 مگابایت حداکثر.
px
برای ذخیره آن ثبت نام کنید
قبل از استفاده از کد QR پیکربندی شده خود در تولید, حتماً آن را آزمایش کنید.